Wat is het datamodel van Archiefpunt?

4 min. leestijdlaatste update: 05.08.2024

Het datamodel van de Archiefpunt databank is ontworpen om een breed scala aan informatie te verzamelen en te verwerken. Het model bestaat uit verschillende entiteiten en codetabellen. Het volledige datamodel kan je raadplegen in de Archiefpunt ontologie.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste entiteiten en de eigenschappen of velden die ze bevatten.

Archief of collectie

 • identificatienummer: Identificatienummer voor het archief of de collectie.
 • titel: Titel van het archiefbestand of de collectie.
 • datering_systematisch: Jaartallen van het bereik van het archief: uit welke periode stammen de documenten.
 • datering_text: Woordelijke uitleg bij datering_systematisch, initiëel ook voor legacy data.
 • beschrijvingsniveau: Beschrijvingsniveau van het archief. Keuze uit archief, fonds, serie, collectie, virtuele collectie.
 • is_onderdeel_van: Alleen gebruiken wanneer een archiefbestanddeel deel uitmaakt van een groter archiefbestanddeel.
 • omvang: Vrije tekst beschrijving van de dimensies en materiaalsoorten waaruit het archiefbestand bestaat.
 • samensteller: Nieuwe overkoepelende term voor zowel archiefvormers, verzamelaars als documentalisten. Herhaalbaar om verschillende samenstellers en hun verschillende rollen te kunnen documenteren.
 • rol_samensteller: Archiefvormer of verzamelaar.
 • beheerder: Persoon of organisatie die het archief of de collectie vandaag beheert. Link naar wat voorheen de ‘bewaarplaats’ was. Nu expliciet gemaakt als een Agent, die verbonden is aan een bepaalde Plaats.
 • rol_beheerder: Archiefvormer, bewaarinstelling of verzamelaar.
 • geschiedenis_archief: Geschiedenis van het archief.
 • verwerving: Uitleg over hoe het archief verworven werd door de bewaarinstelling.
 • inhoud_en_bereik: Inhoud van het archief.
 • selectie: Selectie.
 • aangroei: Aangroei toont de status van het archief aan: statisch, dynamisch of is de status onbekend.
 • ordening: Toont de ordeningsstatus aan van het archief: geordend, niet geordend of onbekend.
 • juridische_beperking: Bevat het archief/collectiemateriaal mogelijk veel persoonsgegevens, bevat het archief/collectiemateriaal mogelijk veel persoonsgegevens, bevat het archief/collectiemateriaal mogelijk auteursrechtelijk beschermd.
 • raadplegingsvoorwaarde: Vrije tekst omschrijving van de concrete voorwaarden die verbonden zijn aan de toegang tot het archief/collectie.
 • taal: Trefwoord dat aangeeft welke taal gebruikt wordt in het archief.
 • toegang: Link naar één of meer beschrijvingen van toegangen. Veld verzamelt informatie uit oude velden “toegangen” en “online toegangen”.
 • bronnen_archief: Bibliografie van werken gebruikt voor het opstellen van de beschrijving.
 • bibliografie_archief: Bibliografie van werken gebaseerd op of gerelateerd aan het archief/de collectie.
 • aantekening_archivaris: Dit veld bundelt alle aantekeningen die voorheen in de velden “aantekening”, “werknotities” en “aantekening archivaris” stonden.
 • associatie: Trefwoordenveld. Kan gelinkt worden met een onderwerp, agent, plaats en een periode.
 • rechtenstatus_metadata: Geeft weer onder welke licentievoorwaarden de metadata gepubliceerd kunnen worden.
 • bronverwijzing_record: Correcte verwijzing naar het record in de Chicagostijl.
 • bronverwijzing_archief: Correcte verwijzing naar het archief in de Chicagostijl.

Agent

 • identificatienummer: Herhaalbaar om verschillende IDs op te kunnen nemen. Een eigen persistente URI wordt door het systeem toegekend en is dus verplicht. Andere IDs enkel toevoegen als ze al buiten ABV bestaan.
 • naam: Herhaalbaar om naamsvarianten te documenteren.
 • type: Keuze uit drie opties: persoon, familie of instelling.
 • datering_systematisch: Geboorte- en sterftejaar, periode van activiteit van de familie, oprichtings- en opheffingsdatum.
 • datering_text: Woordelijke uitleg bij datering_systematisch, initieel ook voor legacy data.
 • geschiedenis_agent: Biografische geschiedenis van de agent.
 • taal: Taal met betrekking tot de agent.
 • associaties: Plaats, Periode, Onderwerp of agent gelinkt aan de agent.
 • bronnen_agent: Bronnen die gebruik hebben gemaakt van de agent.
 • bibliografie_agent: Bronnen gebruikt om de agentbeschrijving op te stellen.
 • bronverwijzing_record: Correcte verwijzing naar het record in de Chicagostijl.
 • opmerking: Vrij opmerkingenveld.

Samensteller

 • agent: Link met 'agent'.
 • functie_beroep_activiteit: Functie, beroep of activiteiten waarin de agent heeft deelgenomen.

Beheerder

 • agent: Link met 'agent'.
 • erkenning: Categorie enkel geldig wanneer de agent een bewaarplaats is. Erkenningniveaus zijn: landelijk, regionaal, lokaal en [none].
 • adres: Adres van de bewaarplaats.
 • telefoon: Telefoonnummer van de bewaarplaats.
 • email: E-mailadres van de bewaarplaats.
 • website: Website van de bewaarinstelling.
 • gebouw: Verwijzing naar de gebouwen die verbonden zijn aan de agent.
 • toegang: Verwijzing naar de toegang voor de archieven/collecties die de agent bewaart.
 • openingsuren: Openingsuren waarop de agent bereikbaar/toegankelijk is.
 • toegangsvoorwaarden: Voorwaarden om toegang te krijgen tot archieven/collecties die door de agent worden bewaard.
Was dit artikel nuttig?