Wat soort archiefwetgeving bestaat er?

3 min. leestijdlaatste update: 02.26.2024

In België is de archiefwetgeving een verzameling van wet- en regelgeving die betrekking heeft op archiefbeheer en archiefzorg. Deze wetgeving is van toepassing op zowel de publieke als de private sector, en op federaal, gewestelijk en lokaal niveau. Binnen deze wetgeving zijn er specifieke archiefwetten die strikt worden nageleefd, evenals verschillende bepalingen in andere wetten. Deze laatste regelen vaak het archiefrecht voor specifieke gevallen, zoals het notariaat en vzw's. Hieronder volgt een beknopt overzicht.

Juridische context op verschillende niveaus

Federale wetgeving

Vlaamse wetgeving

Regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Ordonnantie van 19 maart 2009 betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BS 26 maart 2009) - m.b.t. de openbare archieven 

Waalse regelgeving

  • Decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare archieven (BS 20 december 2001) 

Regelgeving van de Franse Gemeenschap

  • Decreet van 13 juli 1994 houdende erkenning en subsidiëring van de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België (BS 19 november 1994)
  • Decreet van 12 mei 2004 betreffende de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België (BS 19 november 1994, gewijzigd BS 14 februari 1995)
  • Besluit van 1 februari 1995 houdende benoeming van de leden van de "Conseil des Centres d'archives privées en Communauté française de Belgique", gewijzigd op 6 februari 1997 (BS 25 juni 1997
  • Decreet betreffende de roerende culturele goederen en het immaterieel patrimonium van de Franse Gemeenschap (BS 24 september 2002)

Een uitgebreid overzicht van het wettelijk kader vind je op deze webpagina van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. 

Was dit artikel nuttig?