Welke handleidingen en literatuur bestaan er over archiefbeheer?

5 min. leestijdlaatste update: 04.26.2024

Archiveren is een complex proces waar veel bij komt kijken. Daarom zijn er diverse handleidingen en brochures beschikbaar voor verschillende soorten archieven en methoden om ze te beheren. Ben je geïnteresseerd in effectief archiefbeheer of het digitaliseren van documenten? Hieronder vind je meer informatie en handige literatuurlijsten.

Fundamentele werken en toegankelijke handleidingen

Sectorspecifieke tools

Selectie

  • Werkgroep Privaatrechtelijk Archief (WPA) - Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD), Selectielijst privaatrechtelijke Archiefcentra.
  • Stichting Archiefpublicaties, Selectie II, theorie, praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen, 2018
  • Archiefselectie in Vlaanderen: de proef op de som? Huldeboek aangeboden aan Griet Maréchal door de VVBAD. Archiefkunde 6, Antwerpen, 2003
  • P. DROSSENS, Archief gewogen. Een onderzoek naar de theorie en praktijk van waardering en selectie (Miscellanea archivistica. Studia; 197), Brussel, 2011 

Digitaal archiefbeheer

Digitalisering

Bewaring en restauratie

Waardering

Was dit artikel nuttig?